LEKANDELANDET!

Lekandelandet, spontan, närvarande, nyfiken

Rapport från en koja!

 

Lekandelandet, där lekandet sker.

… men vad är då lekande?

  • Lekande är en aktivitet som måste erövras av barnen. De måste själva lära sig lekandet, på samma sätt de lär sig krypa, cykla eller att läsa.
  • I lekandet förenas två processer som är livsnödvändiga för oss människor. Den ena processen är det Impulsflöde som ständigt finns i oss, impulser vi måste lära oss hantera. Även vår Socialiseringsförmåga är viktig för vår mognad.
  • Det är något mycket Fysiskt och Psykiskt. Genom det fysiska, så påverkas det psykiska och vise versa, på ett mycket påtagligt sätt.
  • Vårt Intellekt tränas.
  • Vår Kreativa Förmåga tränas.
  • ”Allt” i livet måste erövras. Allt behöver vi öva och träna på för att klara.

Förra seklet så fixade det sig självt. ”- Man var ute och lekte!”.  De äldre barnen introducerade de yngre i lekandets konst. I dag ser det annorlunda ut. Nu har den vuxnes roll kommit mer och mer i fokus. Hur tränad är du som vuxen att introducera/stötta ett barn att komma in i lekandelandet?

Detta är en aktiv utbildning/träning i lekande. Ett lekande som är livsviktigt för ett barns välbefinnande, utveckling och glädje. Där din roll som vuxen kan vara av direkt, livsavgörande betydelse. Lär dig själv och utveckla ditt eget lekande… för att sedan möta barn i barns lekande!

METOD:

Med olika uppvärmningslekar kommer vi igång, för att sedan jobba med improvisation och rollspel. Du får träna upp din spontanitet, närvaro och nyfikenhet. Allt i en kravfri miljö med strikta ramar. Allt lekande innehåller regler, så även detta. Passar inte reglerna … då gör vi om dem. Så gör barn!

Dramaleken, som hela konceptet bygger på, har jag lekt minst 5000 ggr. Prinsessor och vargar, robotar och kaniner m.fl. möts och vi bygger kojor! I det lekandet skapas de nödvändiga ramarna för dig som vuxen att bli en del av handlingen.

TID:

Två dagar med 2 pass per dag á tre timmar eller…

Tre timmar, en kväll i veckan i fyra veckor.

Ett uppföljningspass efter ca två månader. (Helst mer!)

SYFTE:

Det finns en lång tradition i Sverige av utbildning. Sedan mitten på 1800 talet har elever utbildats i vår obligatoriska skola. Grunden är att välutbildade vuxna informerar barnen om det, de själva lärt. Nu är det hög tid att komplettera och uppgradera utbildningsväsendet. Vi måste förstå att det kommer en informationsström från barnen också. Barnen vill att vi vuxna lyssnar efter vad de säger! Och de har mycket att säga!

MÅL:

Att du får träna upp din förmåga att möta barn i en lekande situation. Att du får en palett av möjligheter i mötet med barngruppen eller det enskilda barnet. Träna hur du kan möta barn i rollek och i annan spontanlek.

VARIANTER:

Grunden är lekandet. Det går att variera hur mycket som helst. I spontanleken uppenbaras möjligheter för den vuxne, när du väljer att vara en aktiv del av lekandet. Oftast kommer barnet själv med lösningen… då gäller det att du är där!

En utökning av programmet kan göras med andra konsulter. Då kan arbetsmiljö och psykosocial miljö visas, hur det påverkar oss.

Pris:

Efter överenskommelse och omfattning.

prisbild: vid tolv deltagare 500 kr/dag

 

 

 

Jag törs garantera en kurs som genererar mycket skratt och mycket eftertanke. Vi börjar i vuxenvärlden och avslutar med hur barn leker. Totalt blir det en uppfräschning av det du egentligen redan vet och kan. Du har din barndom kvar i dig.

 

 Lasse Jansson

Storgatan 6

818 41 Forsbacka

0706797919

info@dramalek.es

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *